Tööstusuksed: 6 olulist teemat, millele mõelda enne ukse tellimist (osa 2)

Kaheosalises artiklis räägime me kokku kuuest olulisest teemast, mis on sul mõttekas enne tööstusukse tellimist läbi mõelda. Esimeses osas arutlesime nende nelja punkti üle:

 1. tööstuse eripära;
 2. ukse automaatika;
 3. käiguukse paigaldamine;
 4. ukse suurus.

Järgnevalt käsitleme ukse välimuse ning turvalisuse ja ohutuse teemasid.

5. Välimus

Kuigi suur osa tööstusuksi asub kinnistel tehasealadel, kuhu võõrad pilgud väga ei ulatu, ei tähenda see, et uks võiks kole või kohatu välja näha.

Seega, lisaks praktilistele funktsioonidele on tähtis arvestada ka ukse sobivusega konkreetse hoone külge, eriti kui sind külastavad aeg-ajalt ka kliendid või koostööpartnerid, sest üks osa muljest sinu ettevõtte osas kujuneb ka hoone välimuse pinnalt.

Tõstukse tegumoodi mõjutavad enim:

 1. värvus, mis olenevalt seina toonist, aitab uksel kas visuaalselt esile tulla või maja üldilmesse sulanduda.

Meie oleme värvide põhivalikusse pannud RAL-toonid, mis on võimalikult universaalsed ja mis töötavad võrdselt hästi erinevates keskkondades. Nendeks on:

valge;
pruun;
hõbedane;
tumehall;

NB! Värvide esitus oleneb ka ekraanist, millel sa neid näed ning päriseelus võivad toonid natuke teistsugused tunduda. Võrdluseks vaata pilte meie tehtud töödest;

2. akende olemasolu/puudumine.

toostusuks akendega

Aknad loovad uksest ja hoonest õhulisema mulje ning valgemal aastaajal võimaldavad kokku hoida ka elektritarbimise pealt. Lisaks tõstavad aknad üldist ohutust, sest juba enne ukse avanemist on näha, mis seal taga toimub, ja nii väheneb masinatega liikumisel kokkupõrkeoht.

Kui vajad aga täielikku privaatsust ja maksimaalset soojapidavust, vali ilma akendeta uks.

Toostusuks-akendeta

6. Tööstusukse turvalisus ja ohutus

Turvalisus ja ohutus on valdkonnad, kus kompromisse ei tehta, sest mängus on inimeste elu ja tervis, aga mitte vähem oluline pole ka ettevõtte maine ja rahalised riskid. Nii üllatav kui see sulle ka tunduda võib, mängivad mõlema teema puhul olulist rolli uksed. Millist?

Turvalisuse vaatevinklist on ustel kontrolliv funktsioon – need piiravad ja/või suunavad inimeste liikumist.

Näiteks majas toimuvast ülevaate omamiseks saab tööstusuksed varustada kaardilugemissüsteemiga, millest on vajadusel võimalik teha väljavõte ukse avamise ja sulgemise kohta erinevatel kellaaegadel ning näha, kes kuhu läinud on.

Kõrge turvatasemega tootmistes saab ukse lähedusse lisada liikumisanduritega valgustid, et valvekaameratest oleks iga tegevus hästi nähtav. Üldiselt on sellistes kohtades ka turvakeskusel võimekus uksi keskselt avada ja sulgeda.

Füüsilise turvalisuse tõstmiseks on meie ustel standardina küljes seestpoolt lukustatav siseriiv ning alati saab lisada veel tabaluku kinnitused.

Ohutuse poolelt vaadatuna on tööstuslik tõstuks suur ja raske liikuv objekt, mis võib vale uksevaliku, hooletu kasutamise või puuduliku hoolduse tõttu kasutajatele ohtlikuks muutuda.

Tööstushoonesse paigaldatud automaatikaga uksel peaksid kindlasti olema:

 1. ülekoormuslüliti, mis seiskab ja paneb koheselt üles tagasi liikuma sulguva ukse, kui kohtab vastupanu (inimene, masin või ese on ukse alla jäänud);
 2. väändevedru kaitse, mis ei lase uksel alla kukkuda, kui vedru peaks purunema;
 3. trossipurunemise kaitse, mis hoiab ust üleval, kui tross katkeb;
 4. fotosilmad, mis tuvastavad ukseavas oleva takistuse ja ei luba uksel alla liikuda;
 5. stopp-nupp ukse mootori käsitsi seiskamiseks ohu korral;
 6. valgusfoor tiheda liikluse ja/või piiratud vaateväljaga ukse juures.

Kokkuvõte

Loodetavasti said teemast hea esmase ülevaate, mis aitab sul tööstususte tellimist paremini planeerida ja teadlikumaid otsuseis langetada. Kui soovid spetsialistidega konsulteerida, oleme sinu jaoks olemas.

Artiklist oli kasu ja meeldis?

Asukoht

Võta spetsialistiga ühendust';